Numery alarmowe 112 i 998

"Bogu na chwałę, bliźnim na pomoc"

    Archiwa

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2019

Dnia  26 stycznia 2020 roku w sali OSP odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze za rok 2019. Gośćmi zebrania byli : Prezes Zarzadu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gołuchowie i jednocześnie wójt gminy Gołuchów druh Marek Zdunek, Komendant Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gołuchowie druh Leszek Zdunek, przewodniczący Rady Gminy Gołuchów druh Tomasz Pawlak, radna druhna Anna Miklaszewska, sołtys sołectwa Kościelna Wieś II Pani Eliza Korkosz. Na zebraniu przedstawiono sprawozdania : z działalności za rok 2019 i plan działalności na rok 2020 przedstawione przez druhów Waldemara Melerowicza i Marcina Binka, finansowe za rok 2019 oraz plan finansowy na rok 2020 przedstawione przez druha Aleksandra Kułtona, z działalności orkiestry przedstawione przez druha Krzysztofa Dymalskiego  oraz Komisji Rewizyjnej przedstawione przez druhnę Małgorzatę Bińczyk, na której wniosek jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi OSP za rok sprawozdawczy 2019. Prezes zarządu OSP druh Waldemar Melerowicz poinformował o powołaniu w skład zarządu na funkcję gospodarza druhny Bożeny Spaleniak a także o działaniach dotyczących organizacji jubileuszu 110 – lecia powstania naszej OSP oraz staraniach o nadanie nowego sztandaru dla naszej jednostki. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie.

5e2da72249e9e_o,size,933x0,q,70,h,3a9cbe

Zdjęcia w Galerii – kliknij !