Numery alarmowe 112 i 998

"Bogu na chwałę, bliźnim na pomoc"

    Archiwa

SZKOLENIA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

logotypy_kolorjpg [600x84]

Zapraszamy mieszkańców do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu:

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”

 

  1. Szkolenia dla mieszkańców z terenu woj. wielkopolskiego – wiek od 25 lat (jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu)
  2. Grupy szkoleniowe 12 osobowe
  3. Miejsce szkolenia: szkoła w Gołuchowie, Jedlcu, Kucharkach, Tursku, Kościelnej Wsi
  4. Szkolenia będą trwały 2 dni: sobota (8 godz. lekcyjnych ) – niedziela (8 godz. lekcyjnych) w okresie od listopada 2019 do lutego 2020 r.
  5. Co zyskujemy: mieszkańcy dodatkową wiedzę, szkoła otrzyma po zrealizowaniu projektu laptopy (łącznie 24 szt. do podziału)

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gołuchowie pok. nr 6 w godz. od 7.30 do 14.30

osoba odpowiedzialna Tomasz Marcinkowski tel. 600 290 250

Tematy:

1. „Rodzic w Internecie”

Moduł „Rodzic w Internecie” adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

2. „Moje finanse i transakcje w sieci”

Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

3.  „Działam w sieciach społecznościowych”

Moduł „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, w tym m.in nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

4. „Kultura w sieci”

Moduł „Kultura w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach z sieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

  OŚWIADCZENIE RODO

  OŚWIADCZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI UCZESTNIKA INDYWIDUALNEGO

  Plakat informacyjny

 

Umowa o powierzenie grantu nr 48/86/FPGP/2022

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa

 działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

dotycząca realizacji projektu grantowego pn.

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”

Zgłaszać można się również na kontakty OSP Kościelna Wieś.