Numery alarmowe 112 i 998

"Bogu na chwałę, bliźnim na pomoc"

    Archiwa

KONDOLENCJE

wzor5

Druhowi Stefanowi oraz członkowi MDP Piotrowi Maniewskim wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu  śmierci Żony i Mamy składają Prezes, Zarząd, Komisja Rewizyjna, oraz druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelnej Wsi.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei,
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.
Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość,
pokój oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha!


PREZES OSP KOŚCIELNA WIEŚ – WALDEMAR MELEROWICZ

NEKROLOG

images1

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 02.04.2020 r. w wieku 71 lat odszedł na wieczną służbę były wieloletni Naczelnik OSP w Kościelnej Wsi Ś.P. Druh Stanisław Lesień. Msza św. żałobna odbędzie się dnia 4 kwietnia br. o godzinie 13:00 w kościele parafialnym pw. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz parafialny. Rodzinie, wyrazy głębokiego współczucia składają Prezes, Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Druhny i Druhowie OSP w  Kościelnej Wsi.

Pielgrzymka strażaków na Jasną Górę

Komunikat Komitetu Organizacyjnego ds. przygotowań VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Strażaków na Jasną Górę. Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce oraz bezpieczeństwo strażaków i ich rodzin, Komitet Organizacyjny ds. przygotowań VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Strażaków na Jasną Górę podjął decyzję o jej odwołaniu we wcześniej zaplanowanym terminie. Nowy termin: 25 kwietnia 2021 r.

AKTUALIZACJA

Obecnie nasza strona jest aktualizowana i w przebudowie dlatego gdyby wystąpiły jakieś błędy i trudności w korzystaniu z góry przepraszamy. Zarząd OSP Kościelna Wieś.

TŁUMACZENIE DOKUMENTU

Przedstawiamy tłumaczenie dokumentu o rejestracji ochotniczej straży pożarnej.

ODWOŁANIE JUBILEUSZU OSP

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelnej Wsi informuje, że ze względu na dotarcie do dokumentów potwierdzających założenie straży w roku 1908 odwołujemy obchody jubileuszu 110-lecia powstania OSP, który miał odbyć się w dniu 27 czerwca 2020 roku. Jeśli najbliższe Walne Zebranie wyrazi taką wolę to jubileusz 115-lecia przeprowadzony zostanie w roku 2023. Jednocześnie informujemy, że zaplanowane na ten dzień uroczystości z okazji przekazania nowego sztandaru naszej jednostce odbędą się zgodnie z planem.

straz_PL_39_93_1808_1 straz_PL_39_93_1808_1v straz_PL_39_93_1808_4 straz_PL_39_93_1808_4v

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2019

Dnia  26 stycznia 2020 roku w sali OSP odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze za rok 2019. Gośćmi zebrania byli : Prezes Zarzadu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gołuchowie i jednocześnie wójt gminy Gołuchów druh Marek Zdunek, Komendant Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gołuchowie druh Leszek Zdunek, przewodniczący Rady Gminy Gołuchów druh Tomasz Pawlak, radna druhna Anna Miklaszewska, sołtys sołectwa Kościelna Wieś II Pani Eliza Korkosz. Na zebraniu przedstawiono sprawozdania : z działalności za rok 2019 i plan działalności na rok 2020 przedstawione przez druhów Waldemara Melerowicza i Marcina Binka, finansowe za rok 2019 oraz plan finansowy na rok 2020 przedstawione przez druha Aleksandra Kułtona, z działalności orkiestry przedstawione przez druha Krzysztofa Dymalskiego  oraz Komisji Rewizyjnej przedstawione przez druhnę Małgorzatę Bińczyk, na której wniosek jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi OSP za rok sprawozdawczy 2019. Prezes zarządu OSP druh Waldemar Melerowicz poinformował o powołaniu w skład zarządu na funkcję gospodarza druhny Bożeny Spaleniak a także o działaniach dotyczących organizacji jubileuszu 110 – lecia powstania naszej OSP oraz staraniach o nadanie nowego sztandaru dla naszej jednostki. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie.

5e2da72249e9e_o,size,933x0,q,70,h,3a9cbe

Zdjęcia w Galerii – kliknij !

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Zarząd OSP informuje, że dnia 26 stycznia 2020 r. o godzinie 12.00 odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2019. W przypadku braku kworum następne zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12.30. Obowiązuje umundurowanie wyjściowe. 
Zachęcamy dzieci i młodzież w wieku od lat 10 do przyjścia na zebranie i wstępowanie w nasze szeregi.

SZKOLENIA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

logotypy_kolorjpg [600x84]

Zapraszamy mieszkańców do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu:

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”

 

  1. Szkolenia dla mieszkańców z terenu woj. wielkopolskiego – wiek od 25 lat (jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu)
  2. Grupy szkoleniowe 12 osobowe
  3. Miejsce szkolenia: szkoła w Gołuchowie, Jedlcu, Kucharkach, Tursku, Kościelnej Wsi
  4. Szkolenia będą trwały 2 dni: sobota (8 godz. lekcyjnych ) – niedziela (8 godz. lekcyjnych) w okresie od listopada 2019 do lutego 2020 r.
  5. Co zyskujemy: mieszkańcy dodatkową wiedzę, szkoła otrzyma po zrealizowaniu projektu laptopy (łącznie 24 szt. do podziału)

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gołuchowie pok. nr 6 w godz. od 7.30 do 14.30

osoba odpowiedzialna Tomasz Marcinkowski tel. 600 290 250

Tematy:

1. „Rodzic w Internecie”

Moduł „Rodzic w Internecie” adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

2. „Moje finanse i transakcje w sieci”

Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

3.  „Działam w sieciach społecznościowych”

Moduł „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, w tym m.in nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

4. „Kultura w sieci”

Moduł „Kultura w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach z sieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

  OŚWIADCZENIE RODO

  OŚWIADCZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI UCZESTNIKA INDYWIDUALNEGO

  Plakat informacyjny

 

Umowa o powierzenie grantu nr 48/86/FPGP/2022

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa

 działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

dotycząca realizacji projektu grantowego pn.

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”

Zgłaszać można się również na kontakty OSP Kościelna Wieś.

Starsze wpisy »